Home | Kontakt |

Google Maps w reklamie nieruchomości i nie tylko

Co to jest Google Maps ?

Proste skrypty - atrakcyjne możliwości
Google Maps API
Jak uzyskać klucz Google Maps API
Dokumentacja Google Maps API
Podstawy Google Maps API

Google Maps to serwis firmy Google zawierający mapy, zdjęcia satelitarne oraz hybrydy. Zarządzanie odbywa się z poziomu strony www.maps.google.pl. Do dyspozycji mamy Geolokalizację czyli system wyszukiwania miejsc wg adresów, wyznaczanie tras dojazdu oraz możliwość tworzenia własnych map. System ma wręcz nieograniczone możliwości pod względem prezentacji miejsc, reklam czy planowania tras przejazdów. W prosty sposób użytkownicy mogą tworzyć mapy dojazdowe i umieszczać je we własnych witrynach. Choć istnieje możliwość przekazania parametrów do tego skryptu to zastosowanie na dynamicznych stronach biura nieruchomości wydaje się dość kłopotliwe. Na szczęście firma Google udostępniła Google Maps API - dokumentację oraz skrypty które umożliwiają implementację Google Maps na własnych stronach w sposób pozwalający bardzo zaawansowane ich wykorzystanie. Wystarczy się zarejestrować i uzyskać klucz autoryzujący. Kilka pomysłów na ich wykorzystanie przedstawiono w dalszej części artykułu.

Mapa Google jako element formularza

Formularz dodawania oferty z mapą

Aby zarządzać współrzędnymi lokalizacji nieruchomości należy je najpierw pozyskać. Są dwa różne powody dla których warto znać współrzędne położenia nieruchomości.

  • Współrzędne umożliwiają precyzyjne wyświetlenie na mapie lokalizacji nieruchomości (przydatne w każdym przypadku posiadania oferty na wyłączność )
  • Współrzędne służą jako parametr w zapytaniu do bazy danych np. MySQL w celu wylistowania nieruchomości w odległości o określonym promieniu. (wyświetlenie mapy nie jest konieczne)

Nasz formularz będzie wyposażony w pole geolokalizacji oraz listę miejscowości ze współrzędnymi. Wybór miejscowości lub wpisanie miejscowości i adresu (łącznie z numerem posesji) spowoduje wycentrowanie mapy na właściwą lokalizację oraz jej odpowiednie przybliżenie. Teraz możemy precyzyjnie zmienić położenie markera klikając we właściwe miejsce mapy. Jeżeli oferta nie jest na wyłączność możemy ukryć mapę przed oglądającym albo postawić marker w miejscu uniemożliwiającym identyfikację. Właściwe współrzędne wyświetlone są pod mapą.

Nawigacja odbywa się suwakiem i przyciskami znajdującymi się w lewym górnym rogu mapy. Mapę można przemieszczać przytrzymując ją lewym klawiszem myszy. klikniecie 2 razy powoduje powiększenie mapy.Wpisz miejscowość, adres ... lub

Współrzędne Lat i Lng aby mogły być wpisane do bazy danych i posłużyć potem jako parametry w zapytaniach powinny być wyświetlone w oddzielnych polach input. Tu zaprezentowane są razem i oddzielone przecinkiem. Jeżeli nie jest przewidziane ręczne wprowadzanie współrzędnych to ich pola input mozna ukryć nadając im atrybut "hidden".

Współrzędne Lat, Lng

Współrzędne geograficzne mogą być podane w stopniach, minutach i sekundach. Wymaga to przeliczenia danych Lat i Lng. Przykład: Lokalizator

Do czego jeszcze mogą przydać się współrzędne Lat i Lng ?

Listowanie nieruchomości w odległości o określonym promieniu

W formularzach wyszukiwarek na stronach biur nieruchomości często spotyka się pola typu input w których można zdefiniować zakres parametrów przeszukiwania dla ceny nieruchomości czy jej powierzchni. Mając w bazie danych współrzędne położenia nieruchomości można pokusić się o stworzenie możliwości określenia odległości od wybranego punku aby wylistować znajdujące sie tam nieruchomości. Takie zapytanie do bazy jest dość skomplikowane biorąc pod uwagę, że polem poszukiwań będzie koło. Potrzebne będzie troszkę matematyki i funkcje trygonometryczne. Dużo prościej to zrealizować jeżeli będzie to kwadrat.

Sposoby prezentacji nieruchomości na mapach

3 rodzaje prezentacji ofert nieruchomości

Mamy już bazę danych z nieruchomościami która zawiera również współrzędne. Czas wyświetlić je na mapie. Nie ma jakiś istotnych ograniczeń co do ilości wyświetlanych markerów choć w zależności od ich ilości należy stosować różne sposoby. Przyjmijmy więc założenie, że ilość markerów na jednej mapie nie powinna czynić jej nieczytelną, zasłaniać nazw miejscowości lub uniemożliwiać kliknięcie markerów. Pamiętać należy, że kolejność wywoływania markerów w skrypcie nie jest taka sama jak wyświetlana. Nie jest łatwo zrealizować mapę która prezentuje oferty nieruchomości w taki sposób że najnowsze wyświetlane są na wierzchu. Natomiast można wyświetlać markery w różnych kolorach i kształtach korzystając z wielu dostępnych bibliotek. Wreszcie można się pokusić o samodzielne ich stworzenie.

Przykładowe markery i trzy rodzaje okien informacyjnych przedstawia poniższa mapa. Kolejno od lewej strony kliknięcie markera powoduje wyświetlenie okna z informacją o nieruchomości. Środkowy marker ma okno z zakładkami. Zakładek może być więcej. Można na nich przedstawić różne grupy informacji. Ostatni prawy marker ma okno o specjalnych właściwościach. Kliknięcie markera, a potem znaku "+" w prawym rogu wyświetlonego nad markerem okna powoduje pokazanie okna zmaksymalizowanego z wszystkimi informacjami.

Street View

Prezentacja przyszłości

Street View to najnowsza technika prezentacji map Google. Duża część największych miast USA została obfotografowana w całości tworząc wirtualne mapy-ilustracje po których możemy się poruszać klikając strzałki lub elementy nawigacji. W ten sposób można zdalnie zobaczyć nie tylko nieruchomość, ale i sąsiedztwo. Czy doczekamy się Street View w Polsce ? Zobaczymy.

przykład Street View

Autor strony nie jest związany z firmą Google. Nazwy Google, Google Maps, Street View są zastrzeżone przez firmę Google. Użyto ich w celach informacyjnych i dla właściwej identyfikacji .2008-08-11 19:00:06

Napisz swój komentarz.

Pola wymagane zostaly oznaczone znakiem *


nie będzie publikowany
http://


Reklama

XHTML CSS